Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

Terug

Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

Wat zijn de gevaren?

Werken op hoogte brengt verschillende gevaren met zich mee. Dat is te lezen op Arbo-online en kunnen wij uit eigen ervaring ook bevestigen. Vanaf 2,5 meter geldt dat er sprake is van een verhoogd risico dat in het ergste geval fatale gevolgen kan hebben. Dat blijkt wel uit diverse cijfers over ongevallen op de bouwplaats die de Arbeidsinspectie registreert.

Sinds jaar en dag is het vallen van een hoogte één van de meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats. Onze Roma-monteurs werken veelal op grotere hoogte en dit aspect heeft daarom ook onze hoogste prioriteit. Daarom dient er te allen tijde de juiste rand- en valbeveiliging te zijn voorzien bij montage van sandwichpanelen plafonds.

Wat zijn oorzaken van ongevallen?

Allereerst de belangrijke oorzaken van ongevallen bij het werken op hoogte:

 • Te weinig aandacht besteden aan veiligheid bij het werken op plafonds al in de ontwerp- en voorbereidingsfase.
 • Het ontbreken van een gezamenlijke (integrale) aanpak en verantwoordelijkheid voor de juiste oplossing.
 • Volgens de Inspectie SZW gaat het vooral om een gebrek aan regie en coördinatie, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht. Gebouweigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk.
 • Werkgevers en werknemers nemen onnodige risico’s door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en voorzieningen te treffen tegen valgevaar. Dus is er sprake van afwezigheid of onjuist gebruik van plafond randbeveiliging en ladders en het onjuist toepassen van afzettingen of dichtleggen van sparingen.

 • Welke oplossingen zijn er hiervoor in theorie?

  Liefst willen we graag allemaal sneller en efficiënter werken; het werk gewoon maken. Maar zonder valbeveiliging is werken boven 2,5 meter hoogte wettelijk niet toegestaan! Hoe moet de klus dan op een veilige manier worden geklaard? Oplossingen daarvoor zijn een volgorde van maatregelen die in de Arbowet zijn vastgelegd. de arbeid hygiënische strategie (AHS). De strategie bestaat uit vier niveaus van maatregelen. Men moet steeds eerst kijken of een maatregel op het eerste niveau mogelijk is, daarna op het tweede, enzovoort.

  Samenvattend:

 • Niveau 1 bronaanpak: het wegnemen van ontstane hoogten door aanbrengen van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.
 • Niveau 2: collectieve maatregel: het gevaar tegengaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken of leuningen.
 • Niveau 3: individuele maatregel: voldoende sterke en grote vangnetten op doelmatige wijze aanbrengen of doelmatige veiligheidsgordels gebruiken met vanglijnen van voldoende sterkte, dan wel andere technische middelen die ten minste een zelfde mate van beveiliging geven.
 • Niveau 4: Persoonlijke Bescherming Middelen: voor valbescherming kan dat zijn een harnasgordel in combinatie met vanglijn en valdemper.

 • Het ‘afdalen’ in de AHS-volgorde is alléén toegestaan als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is, of als deze meer risico met zich mee brengt.
  Een maatregel afwijzen of overslaan op grond van bijvoorbeeld esthetica mag dus niet.
  Ook economische oorzaken mogen voor deze gevaren niet worden aangewend als reden voor een maatregel op lager niveau.

  Naar de mening van Roma Nederland B.V. verdienen de veiligheidsvoorzieningen op beloopbare plafonds meer gezamenlijke aandacht. Vooral omdat in onze gevallen meerdere bouw- en installatiepartijen onze plafonds als werkruimte gebruiken. Hierbij zijn algemene (permanente) voorzieningen gewenst die na oplevering van de isolatiebouw blijven staan.

  Welke oplossingen zijn er in de praktijk?

  Om het werken op hoogte op beloopbare sandwichpanelen plafonds nog veiliger te maken, bieden wij de volgende oplossingen:

 • Onze verkoopadviseur informeert de opdrachtgever / eindgebruiker tijdig vooraf ter preventie. Hij bespreekt de mogelijkheden en maakt deze financieel inzichtelijk.
 • Roma-sandwichpanelen worden tot één meter boven de plafondhoogte opgetopt zodat er een (permanente) valbeveiliging ontstaat.
 • In sommige situaties is het niet mogelijk om wanden hoger door te trekken. Dan moet er toch een (tijdelijke) collectieve randbeveiliging worden aangebracht, die door meerdere bedrijven wordt gebruikt.
 • In het ontwerp behoort een aanlijnsysteem opgenomen te worden om dakkappen te kunnen monteren daar waar geen collectieve veiligheidsvoorzieningen kunnen worden aangebracht.
 • De coördinatie en het regisseren kan men het beste aan de hoofdaannemer overlaten. Die controleert en maakt dan een eerlijke kostenverdeling over alle betrokken bouwpartijen.

  Met een meer gezamenlijke aanpak en samenwerking komen we verder: samen sterk voor veilig werk!

 • Blog: Beloopbare plafonds in sandwichpanelenbouw

  gepubliceerd - juni 2020

  Overig Blog/Nieuws

  This site is registered on wpml.org as a development site.