Uw investering in sandwichpanelen brandveilig ?

Terug

Uw investering in sandwichpanelen brandveilig ?

Is met sandwichpanelen brandveilig te bouwen?

Niemand wil een door hard werk opgebouwde investering in vlammen op zien gaan. Met sandwichpanelen brandveilig bouwen wil nog wel eens het ondergeschoven kindje zijn bij duurzaam bouwen, met compromissen.
Daarom besteden wij veel aandacht aan brandveiligheid. Of het nu gaat over het brandgedrag van de bouwmaterialen in uw isolatiebouw voor uw gevel. Of een brandwerende binnenwandconstructie die wel of niet onderdeel is om brandcompartimentering te waarborgen. Laat u in elk geval heel goed hierin adviseren.

Brandwerendheid op basis van de normen in een testopstelling samen met de daarop verkregen attesten en de werkelijke (“End Use”) situatie kunnen nog wel eens afwijken.

brandwerende isolatiepanelen test FM Approvals

Hoe nu brandwerende gevelpanelen te bevestigen?

Ter bevordering van de brandveiligheid van uw pand, is een door- en doorbevestiging op voldoende tussenregels in de gevel uiterst belangrijk. Bij alleen van binnenuit bevestigde sandwichpanelen is het risico groter dat de stalen buitenplaat bij brand in zijn geheel los komt van het schuim (delamineren). De wand zal dan sneller bezwijken. De branduitbreiding en brandschade aan en om uw pand ten gevolge hiervan is vele malen groter.

Brandwerende sandwichpanelengevels veilig bevestigd?

De bevestiging van het aantal tussenregels en het aantal schroeven per tussenregel wordt door ons bepaald aan de hand van een bouwkundig rekenprogramma. Hierbij worden vele factoren betrokken zoals:

  • de paneeldikte van het PIR- hardisolatieschuim of steenwol
  • de staalplaatdikte
  • de aanhechting van de staalplaat aan de kern van hardisolatieschuim of steenwol

  • Overig Blog/Nieuws

    gepubliceerd - augustus 2018

    This site is registered on wpml.org as a development site.